skip to Main Content

Ajankohtaista

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tiistaina 18.5.2021 klo 17.00 etäyhteyden Teamsin välityksellä.

Kokouksen jälkeen klo 17.30 -19.00 etäluento:

HUOM! LUENTO PERUTTU! Ilmoittautuneille lähetetty sähköposti. 

Hannu Lauerma: ”Väkivallan ja syrjäytymisen riskitekijät sekä suojaavat tekijät”

Lauerma-Hannu

Lauerma Hannu

· Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori
· Lääketieteen tohtori, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
· Kirjoittanut mm. kirjat Pahuuden anatomia ja Hyvän kääntöpuoli.

Luento on ESPY:n jäsenille maksuton ja ulkopuolisille hinta on 20 eur. Maksu suoritetaan ESPY:n tilille FI4740550012540353. Tekstiosaan kirjoitetaan etäluento Lauerma.

Ilmoittautumiset 17.5.2021 mennessä Sari Bollströmille sari.bollstrom@lanupe.fi

 

 

 

 

 

Systeeminen kahvila ja yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.9.2020.

Systeemisessä kahvilassa haastateltavana oli Suomen Uusperheiden liiton toiminnanjohtaja, pari- ja perheterapeutti Kirsi Heikinheimo.

Systeemisessä kahvilassa oli tällä kertaa osallistujia sekä livenä että etänä.

 

Johtokunta kokoontui pitkän tauon jälkeen live-tapaamiseen 24.8.2020. Haluamme yhdistyksenä olla mukana vahvistamassa perheterapeuttien hyvinvointia ja ammatti-identiteettiä. Olemme pieni aktiivinen yhdistys, jossa haluamme verkostoitua yhdessä alueen perheterapeuttien kanssa. Järjestämme mm. jäseniltoja ja koulutustilaisuuksia sekä virkistäytymistä.

Tervetuloa jäseneksi Etelä-Suomen perheterapiayhdistykseen! Jäsenemme saavat alennuksen Minduu-profiilista. Ole yhteydessä!

 

 

 

8.6.2020 pidettiin videovälitteisesti koulutus merkkivälitteisyydestä keskustelussa, erityisesti psykoterapiassa. Esityksen piti kouluttajapsykoterapeutti (KAT) Tarja Hämäläinen. Esitys oli mieleenpainuva ja herätti kiinnostavaa keskustelua aiheesta. Kiitos kaikille osallistujille.

Värikästä ja virkeää kesää Etelä-Suomen perheterapeutit!

 

 

 

VI suomalainen perheterapiakongressi oli 21. – 23.3.2019 Helsingissä.

Seuraa sivujamme sekä Suomen perheterapiayhdistyksen sivuja. Sivuille on tulossa linkkejä kongressin workshop-esityksiin ja plenaariluentoihin.

Kiitos kaikille teille, jotka olitte mukana kongressissa!

Järjestämme ajankohtaisia perheterapeuttisia aiheita käsitteleviä teemailtoja ja koulutuksia.

Systeeminen kahvila

Systeeminen kahvila pidetään 28.9.2020. Haastateltavana pari- ja perheterapeutti Kirsi Heikinheimo, joka on Suomen Pariterapiayhdistyksen puheenjohtaja sekä Suomen Uusperheiden liiton toiminnanjohtaja. Paikka ilmoitetaan myöhemmin sivuillamme.

Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous on Covid-19 vuoksi siirtynyt keväästä syksylle, kokous pidetään systeemisen kahvilan yhteydessä 28.9.2020!

Johtokunnan kokous

Seuraava johtokunnan kokous on 24.8.2020 klo 17.30.

 

 

 

 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Etelä-Suomen perheterapiayhdistys ry – Södra-Finlands familjeterapiförening rf:n rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.8.2018.

 

 1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Suomen perheterapiayhdistys ry – Södra-Finlands familjeterapiförening rf

Y-tunnus 2295760-4

osoite Korpelantie 8, 08500 Lohja

puh 0415018316

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jäsensihteeri, rahastonhoitaja Helena Rastas

helena.rastas2(at)gmail.com

 

 1. Rekisterin nimi

Etelä-Suomen perheterapiayhdistys ry – Södra-Finlands familjeterapiförening rf

jäsenrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Etelä-Suomen perheterapiayhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

– Jäsenpalvelut

– Jäsenviestintä

– Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen

– Varainhankinta

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:

Rekisteröidyn henkilön perustiedot kuten

 • henkilön nimi ja kotipaikka

 

 • henkilön ikä

 

Rekisteröidyn henkilön yhteystiedot ja jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten:

 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • osoite
 • jäsenyystiedot (jäsenyyslaji, jäsenyyden kesto)
 • luottamustoimet Etelä-Suomen perheterapiayhdistyksessä
 • vapaaehtoisroolit
 • jäsenmaksutiedot

 

Yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten Y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot

 

Tilattuihin palveluihin (esim. koulutukset) liittyviä tietoja kuten:

 • mahdollinen yhteydenoton aihe
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot
 • muut tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle.

 

6. Tietolähteet

Etelä-Suomen perheterapiayhdistyksen jäsenrekisteriin talletetut henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä asiakkailta itseltään.

 

Kyseessä on Etelä-Suomen perheterapiayhdistys ry – Södra-Finlands familjeterapiförening rf keskitetty jäsenrekisteri.

 

 1. Tietojen luovutukset ja tietojen siirrot

Emme luovuta henkilötietoja EU:n/ETA alueen ulkopuolelle.

 

 1. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Manuaalisen aineiston säilytys tapahtuu ulkopuolisilta suojattuna.

 

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset.

 

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

 

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

 

 1. YhteydenototKaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
 2. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

 

 

Back To Top