skip to Main Content

Ajankohtaista

 

 

Värikästä ja virkeää syksyn alkua perheterapeutit!

Toiminta alkaa taas uusin voimin kesälomien jälkeen.

 • Systeeminen kahvila pidetään tiistaina 17.9.19 klo 17.30 Kallion perhekeskuksessa, Toinen linja 4 C. Alussa tutustumiskierros perhekeskukseen. Kahvilassa haastateltavana on perheterapeutti Katarina Fagerström Folkhälsanista.
  Katarina Fagerström on perheterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Hän on ollut viime vuosina mukana kehittämässä systeemisen toimintamallin implementoimista Suomeen. Hän toimii mm. osa-aikaisesti Folkhälsanissa perhetyön asiantuntijana.
  Kahvilassa tarjolla pientä purtavaa. Ilmoittautuminen sähköpostilla viimeistään 13.9.19 mennessä Micaela Grundström micaela.grundstrom(at)hel.fi .
  Tervetuloa kaikki jäsenet ja tulevat jäsenet mukaan!

 

 • Yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulu pidetään 20.11.19 klo 18.00 alkaen Helsingin Urheilutalolla, Helsinginkatu 25. Syyskokous kokoushuoneessa klo 18-19, tarjoiluna on sämpylä ja kahvi. Kokouksen jälkeen hohtokeilausta klo 19-20 keilahallissa. Ilmoittautuminen spostilla 13.11.19 mennessä Micaela Grundströmille micaela.grundstrom(at)hel.fi.  Yhdistys tarjoaa pikkujoulun jäsenille. Paikkoja rajoitetusti.

 

VI suomalainen perheterapiakongressi oli 21. – 23.3.2019 Helsingissä.

Seuraa sivujamme sekä Suomen perheterapiayhdistyksen sivuja. Sivuille on tulossa linkkejä kongressin workshop-esityksiin ja plenaariluentoihin.

Kiitos kaikille teille, jotka olitte mukana kongressissa!

Järjestämme ajankohtaisia perheterapeuttisia aiheita käsitteleviä teemailtoja ja koulutuksia.

Systeeminen kahvila 17.9.2019!

Syyskokous ja pikkujoulut 20.11.2019!

Seuraava johtokunnan kokous on 6.11.2019 klo 18.00.

 

 

 

 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Etelä-Suomen perheterapiayhdistys ry – Södra-Finlands familjeterapiförening rf:n rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.8.2018.

 

 1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Suomen perheterapiayhdistys ry – Södra-Finlands familjeterapiförening rf

Y-tunnus 2295760-4

osoite Korpelantie 8, 08500 Lohja

puh 0415018316

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jäsensihteeri, rahastonhoitaja Helena Rastas

helena.rastas2(at)gmail.com

 

 1. Rekisterin nimi

Etelä-Suomen perheterapiayhdistys ry – Södra-Finlands familjeterapiförening rf

jäsenrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Etelä-Suomen perheterapiayhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

– Jäsenpalvelut

– Jäsenviestintä

– Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen

– Varainhankinta

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:

Rekisteröidyn henkilön perustiedot kuten

 • henkilön nimi ja kotipaikka

 

 • henkilön ikä

 

Rekisteröidyn henkilön yhteystiedot ja jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten:

 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • osoite
 • jäsenyystiedot (jäsenyyslaji, jäsenyyden kesto)
 • luottamustoimet Etelä-Suomen perheterapiayhdistyksessä
 • vapaaehtoisroolit
 • jäsenmaksutiedot

 

Yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten Y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot

 

Tilattuihin palveluihin (esim. koulutukset) liittyviä tietoja kuten:

 • mahdollinen yhteydenoton aihe
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot
 • muut tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle.

 

6. Tietolähteet

Etelä-Suomen perheterapiayhdistyksen jäsenrekisteriin talletetut henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä asiakkailta itseltään.

 

Kyseessä on Etelä-Suomen perheterapiayhdistys ry – Södra-Finlands familjeterapiförening rf keskitetty jäsenrekisteri.

 

 1. Tietojen luovutukset ja tietojen siirrot

Emme luovuta henkilötietoja EU:n/ETA alueen ulkopuolelle.

 

 1. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Manuaalisen aineiston säilytys tapahtuu ulkopuolisilta suojattuna.

 

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset.

 

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

 

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

 

 1. YhteydenototKaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
 2. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

 

 

Back To Top